Ko smo mi?

Javno komunalno preduzeće „10.Oktobar“ Barajevo je preduzeće sa jasno definisanim ciljevima. Pretežna delatnost preduzeća je skupljanje neopasnog čvrstog otpada na teritoriji Gradske opštine Barajevo.

Naša misija

Kvalitetno pružanje komunalnih usluga uz poštovanje ekoloških principa, kontinuiranu implementaciju inovativnih rešenja i stabilan razvoj

Naša vizija

Ostati uspešno preduzeće u oblasti komunalnih delatnosti, sakupljanja, odvoženja i tretman otpada, kao i upravljanja i održavanja grobalja.

Naši ciljevi

- Zaštita životne sredine
- Bolja opremljenost
- Zadovoljni korisnici
- Poboljšanje naplate

O nama

Javno komunalno preduzeće „10.Oktobar“ Barajevo osnovano je od strane Skupštine opštine Barajevo, rešenjem br.023-2/75 16.05.1975. godine. Osnovna delatnost preduzeća je skupljanje otpada koji nije opasan. Ostale delatnosti preduzeća su niz drugih delatnosti (uklanjanje otpadnih voda, pogrebne delatnosti, uređenje i održavanje javih zelenih površina, pijačne usluge, održavanje nekategorisanih puteva).Svakodnevno se trudimo da unapredimo kvalitet usluga, koje se pružaju korisnicima. Takođe, jedan od prioriteta nam je što bolje inforisanje stanovništva na planu svih naših delatnosti.

OGLAS ZA POSAO

Zbog povećanog obima posla JKP "10. Oktobar" Barajevo potrebni su NK radnici za obavljanje sledećih poslova:

 • Utovarivač smeća i otpada
 • Radnik na održavanjua grobalja i sahranjivanju
 • Radnik na održavanju i izgradnji zelenila
Svi zainteresovani kandidati mogu se javiti na broj telefona 0800/009-003

Reciklaža

Reciklaža je proces koji obuhvata: sakupljanje, izdvajanje, preradu otpada i izradu novog proizvoda. Otpad treba razdvajati na mestu nastanka prema vrstama otpada, jer samo odvojeno sakupljeni otpad može se iskoristiti. Reciklažom se obezbeđuje ponovno korišćenje otpadnih materijala.

JKP “10.Oktobar “ Barajevo vrši otkup sekundarnih sirovina po sledećim cenama:

 • kartona 4,00 din/kg
 • ambalažnog stakla 6,00 din/kg
 • tvrde plastike 7,50 din/kg
 • PET ambalaže 20,00 din/kg
 • providne folijе 13,00 din/kg
 • Nesortirani beli papir (celulozni)
 • Limenke
Priklupljene , odvojene sekundarne sirovine možete doneti u prostorije našeg preduzeća u Barajevu , ul. Barajevska br.1 svakog radnog dana od 07h – 15h

Zaposlenih

Vozila

Podeljenih kanti

Kontejnera

Broj korisnika

Održavanje zelenih površina (m2)

Pranje ulica (m2)

Čišćenje i sakupljanje otpada (m2)

Sektori i službe

Javno komunalno preduzeće je organizovano kroz nekoliko sektora i službi.

Sektor zajedničkih poslova podeljen je na 2 službe:

 • Služba opštih, pravnih i kadrovskih poslova
 • Služba komercionalno-finansijskih i računovodstvenih poslova
Sektor tehničkih poslova koji je takođe podeljen u 2 službe:
 • Služba komunalne delatnosti, mehanizacije i transporta
 • Služba upravljanja i održavanja grobalja i javnih zelenih površina

Služba za opšte pravne i kadrovske poslove

Ova služba prati donošenje i primenu zakonskih i drugih propisa, koji se odnose na rad i poslovanje preduzeća, radi na usklađivanju poslovanja preduzeća sa zakonskim propisima, informiše druge službe o promenama u zakonskim propisima. Radi predloge svih pojedinačnih akata koje donose organi preduzeća i sve poslove u vezi Zakona o javnim nabavkama. Korisnici koji imaju reklamacije na pravosnažne presude Suda i zaključke o izvršenju kod javnih izvršitelja mogu se obratiti našoj pravnoj službi.

Rukovodilac: Gordana Jelić
E-mail: gocajelic.jkp@gmail.com

Služba komercijalno-finansijskih i računovodstvenih poslova

Računovodstvo preduzeća obuhvata skup poslova koji obezbeđuju funkcionisanje računovodstvenog sistema.
U okviru računovodstva i finansija obavljaju se poslovi:
-finansijskog knjigovodstva;
-računovodstveni nadzor i kontrola;
-sastavljanje i dostavljanje periodičnih i godišnjih finansijskih izveštaja;
-obračun zarada, naknada zarada i drugih primanja zaposlenih;
-sastavljanje i dostavljanje poreskih prijava i drugih propisanih obračuna i evidencija od strane državnih i drugih organa.
U okviru službe računovodstvenih poslova stoji sektor naplate potraživanja koji sarađuje sa JKP „Infostan tehnologije“. JKP „10.Oktobar“ Barajevo svoju uslugu sakupljanje i odvoženje otpada naplaćuje putem uplatnica SON-a (sistem objedinjene naplate) tj.preko uplatnica Infostana. Svi korisnici komunalnih usluga na teritoriji GO Barajevo pored tekućih pitanja o zaduženjima, reklamacijama, plaćanju mogu dobiti i sve informacije o pokrenutim postupcima prinudne naplate, kao i informacije o izmirenju zaostalog duga. Korisnici u svakom trenutku mogu da se obrate bilo kojoj ekspozituri Infostan-a.

Za sva pitanja i nedoumice na raspolaganju Vam je broj telefona 0800 009 003 a možete nam se obratiti i putem e-maila: office@jkpbarajevo.co.rs

Služba komunalne delatnosti, mehanizacije i transporta

Odlukom o čistoći, koju je donela SO Barajevo planirano je sakupljanje i odvoženje kućnog otpada sa čitave teritorije GO Barajevo. Dinamika sakupljanja i odvoženja otpada definisana je prograom. Na teritoriji GO Barajevo trenutno je postavljeno 338 kontejnera i podeljeno je 7300 kanti zapreine 120 lit. za individualna domaćinstva. U planu je da do kraja 2022 godine sva individualna domaćinstva dobiju kante. Kontejneri će ostati samo u naseljima gde je primenjen kolektivni sistem stanovanja (zgrade). JKP „10.Oktobar“ Barajevo trenutno raspolaže sa 5 velikih autosmećara zapremine 22m3 i 5 malih, zapremine 7m3 koji su svakodnevno angažovani na terenu. Naše preduzeće svake prve subote u mesecu vrši odvoženje kabastog otpada. Tokom meseca građani mogu sami dovesti kabasti otpad na adresu preduzeća uz prethodnu najavu. Građanima se ova usluga pruža besplatno dok su pravna lica u obavezi da istu uslugu plate po važećem cenovniku JKP „10.Oktobar“ Barajevo.

Služba upravljanja i održavanja grobalja i javnih zelenih površina

U okviru ove službe možete dobiti sve potrebne informacije vezane za zakazivanje čina sahrane, zakup grobnih mesta, korišćenja kapela. Na teritoriji Gradske opštine Barajevo postoji 22 groblja. Od toga je 19 starih i 3 nova groblja.

Sve informacije vezane za ovu službu možete dobiti radnim danima od 07:00 do 15:00 časova na kontakt telefon 0800 009 003 i putem e-maila: groblja@jkpbarajevo.co.rs

Često postavljana pitanja

Odgovori na najčešće postavljana pitanja naših sugrađana.

Kontakt

Kontaktirajte nas putem dole navedenih brojeva telefona ili email-a

Adresa:

Barajevska 1, 11460 Barajevo

Telefon:

0800 009 003

Žiro-račun:

200-2359960101879-08

Matični broj:

07006578