Text Box: Телефон: 011/8303-782		Факс: 011/8302-170
Text Box:

ЈКП "10.Октобар" Барајево

11460 Барајево, Барајевска бр.1

ПИБ: 101412482

Број евиденције ПДВ: 128716122

Матични број: 07006578

Регистарски број: 6001001742

Шифра делатности: 36.00

Жиро рачуни:
-205-173449-49
-200-2359960101879-08
-200-2359960103879-22

 

Е-маил: office@jkpbarajevo.co.rs

 

 

 

В.д. директорa ЈКП 10 Октобар Барајево

 

Дарко Радивојевић

Е-маил: darko.radivojevic@jkpbarajevo.co.rs

 

Сектор комуналне делатности, механизације, транспорта, техничких послова водовода и канализације, цистерне за воду и фекалке

 

Миодраг Марјановић

Тел. 064/875-6031

Е-маил: miodrag.marjanovic@jkpbarajevo.co.rs

 

Сектор управљања и одржавања гробља

 

Милорад Иванчевић

Тел. 064/875-6036

Е-маил: milorad.ivancevic@jkpbarajevo.co.rs

 

Служба општих правних и кадровских послова

 

Руководилац службе:

Гордана Јелић

Тел. 064/875-6288

Е-маил: gordana.jelic@jkpbarajevo.co.rs

gocajelic.jkp@gmail.com

 

Шеф рачуноводства:

 

Марина Станковић

Тел. 064/875-6293

Е-маил: marina.stankovic@jkpbarajevo.co.rs

 

Примање рекламација по рачунима за комуналне услуге:

 

Наталија Павловић

Тел. 064/875-6297

Е-маил: natalija.pavlovic@jkpbarajevo.co.rs

 

Примање рекламација за ослобађање од плаћања комуналних услуга изношења смећа:

 

Ивана Госић

Тел. 011/8303-782

Е-маил: ivana.gosic@jkpbarajevo.co.rs