Text Box: Text Box:

ЈКП "10.Октобар" Барајево

11460 Барајево, Барајевска бр.1

ПИБ: 101412482

Број евиденције ПДВ: 128716122

Матични број: 07006578

Регистарски број: 6001001742

Шифра делатности: 36.00

Жиро рачуни:
-205-173449-49
-200-2359960101879-08
-200-2359960103879-22

 

Е-маил: office@jkpbarajevo.co.rs

 

 

 

ДИРЕКТОР ЈКП 10 Октобар БАРАЈЕВО

 

Дарко Радивојевић

Е-маил: darko.radivojevic@jkpbarajevo.co.rs

 

 

СЛУЖБА ОПШТИХ , ПРАВНИХ И КАДРОВСКИХ ПОСЛОВА

Тел. 011/ 8303-782 локал: 115

Е-маил: pravna.sluzba@jkpbarajevo.co.rs

 

 

СЛУЖБА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОСЛОВА

Тел. 011/ 8303-782 локал: 104

Е-маил: racunovodstvo@jkpbarajevo.co.rs

 

 

ЗАКАЗИВАЊЕ ЦИСТЕРНИ ЗА ПРАЖЊЕЊЕ СЕПТИЧКЕ ЈАМЕ И ПРЕВОЗ ВОДЕ

Тел. 011/ 8303-782

Е-маил: office@jkpbarajevo.co.rs

 

ЗАКАЗИВАЊЕ САХРАНА

Тел. 011/ 8303-782 локал: 121

Тел. 064/ 8756-036

Е-маил: office@jkpbarajevo.co.rs

 

 

ПРИГОВОРИ И РЕКЛАМАЦИЈЕ ЗА САКУПЉАЊЕ И ОДВОЖЕЊЕ СМЕЋА

Тел. 011/ 8303-782 локал: 114

Тел. 011/ 8301-387

Е-маил: office@jkpbarajevo.co.rs

prigovori.smece@jkpbarajevo.co.rs

 

 

РЕКЛАМАЦИЈЕ ПО РАЧУНИМА ЗА КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ

Тел. 011/8303-782 локал: 116

локал: 109

Е-маил: prigovori.infostan@jkpbarajevo.co.rs